Yıldırım Elektronik 1986 yılından beri, onlarca farklı sektörde, yüzlerce firmaya, binlerce farklı ürünü tedarik sağladığı gibi, Ar-Ge hizmetleri de sağlamaktadır. Çalıştığı firma ve kurumlarla "tedarikçi" ilişkisinden öte, "çözüm ortağı" mantığıyla yaklaşan ve çözüm üreten Yıldırım Elektronik, iş birliğini her alanda artan bir süreklilik halinde ortaya koymayı politikası haline getirmiştir.

Başlıca sanayi kuruluşu referanslarımız; Aselsan, Roketsan, Havelsan, Havelsan Teknoloji Radar, TAI, TEI, Tübitak, Aselsannet, Savronik, SDT, STM, Karel, Vestel, Arçelik, BSH, Sunny, Intertek, Siemens, Türk Hava Yolları Teknik, İsdemir gibi onlar farklı sektörde yüzlerce sanayi kuruluşu olarak sıralanabilecektir.   


Eğitim kurumları referanslarımız için bazı örnekler; Orta Doğu Teknik Üniversitei (ODTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi gibi üniversitelerin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumları, özel mesteki ve teknik eğitim kurumları olarak sıralanabilecektir.


Firmamız kamu kurum kuruluşları ile de yakın bir çalışma yürütmekte olup, bu alanda; Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Devlet Malzeme Ofisi, ASFAT, EÜAŞ, TEİAŞ başlıca referanslar olarak gösterilebilecektir.

0