Precision Made in Switzerland

The qual­ity and per­for­mance of our Erem pre­ci­sion tools are the prod­uct of more than 40 years of de­vel­op­ment and know-how. Made in Switzer­land, Erem tools are the re­sult of con­stant prod­uct de­vel­op­ment and in­no­va­tion to meet cus­tomer de­mands and the re­quire­ments of mod­ern man­u­fac­tur­ing tech­niques.

Con­stantly chang­ing mar­ket de­vel­op­ments en­cour­age Erem to de­sign and man­u­fac­ture for­ward look­ing tools for ap­pli­ca­tions in the fields of elec­tron­ics, avi­a­tion / aero-space, bi­ol­ogy, med­ical ac­ces­sories, the watch in­dus­try and telecom­mu­ni­ca­tions.

Erem tools enjoy the de­served high rep­u­ta­tion of Swiss pre­ci­sion man­u­fac­ture and our ex­per­tise, com­bined with ease of use and op­er­a­tor com­fort make them an ideal part­ner in global man­u­fac­tur­ing processes.

www.weller-tools.com/professional/EUR/en/Home/Erem

Save ×
Save ×

Öneri & Şikayet Formu

Sayın Müşterimiz,

Önerileriniz bizler için oldukça değerlidir.
Firmamız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki tüm önerilerinizi bu formdan bizlere iletebilirsiniz. Aynı form üzerinden herhangi bir şikayetleriniz var ise bizlerle paylaşabilirsiniz.

Talepleriniz, firmamız gizlilik politikası kapsamında Yıldırım Elektronik Kalite Departmanı tarafından incelenecektir.
İnceleme akabinde tarafınız ise en kısa sürede geri bilgilendirilecektir.

Bizlere göstermiş olduğunuz ilgileriniz için teşekkür ederiz.
Yıldırım Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.(*)
(*)
(*)

(*)
×

×